اگر شخصی تحصیل کرده رشته حقوق باشد ولی پروانه وکالت نداشته باشد و بخواهد به صورت اتفاقی برای حل مشکلاتی که بستگان نزدیک او در مراجع قضایی دارند، خارج از چرخه و آزمون‌های سخت کانون وکلای دادگستری، از این کانون برای همان مورد خاص پروانه وکالت موردی بگیرد با طی مراحل قانونی و پرداخت هزینه مربوط می‌تواند به این امر اقدام کند. شخصی که با این روش وکالت موردی برای دفاع از حقوق بستگانش گرفته‌است را وکیل اتفاقی گویند.
وکیل به شخصی گفته می شود که توسط شخص دیگری اعم از حقوقی یا حقیقی منصوب شود تا طبق قرارداد وکالت نامه کاری را انجام دهد. وکالت نامه یک قرارداد حقوقی است که در چارچوب مفاد قانون مدنی منعقد شده و قسمتهای آن را وکلا و موکل می نامند. نایب السلطنه در دوره صفویه وكیل خوانده می شد و عنوان وكیل مردم از اینجا بود. به منظور اطمینان خاطر در موارد خاص و موارد حساس به شخص ، می توان حدود وكیل انتخاب شده را انتخاب كرد كه در چه زمینه ای مجاز به وكالت وی است و شخص باید در این زمینه در این زمینه حضور داشته باشد
در کلیه دادگاه ها ، طرفین دعوا حق انتخاب وکیل برای خود را دارند و اگر قادر به انتخاب وکیل نباشند ، باید امکان تعیین وکیل را داشته باشند. البته در ایران و در اکثر کشورها ، وکالت علاوه بر نیاز به داشتن تحصیلات دانشگاهی مناسب ، مستلزم اخذ مجوزهای لازم و انجام موفقیت آمیز دوره کارآموزی در کانون های وکلا است. وکالت نامه نوعی قرارداد است که بین موکل و وکیل منعقد می شود